Đại lý đăng nhập

Kính mời quý đại lý nhấn vào đây để đăng nhập

https://dmark.shop/wp-login.php

Mẹo nhanh: Sau khi nhấn vào link đăng nhập, màn hình sau đây sẽ hiện ra

Hãy sử dụng tên đăng nhập được chúng tôi gửi trong email cho quý đại lý khi quý đại lý đăng ký gian hàng thành công. Và sử dụng mật khẩu mặc định 12345Dapp cho lần đăng nhập đầu tiên, thay đổi mật khẩu của riêng mình cho những lần đăng nhập sau để đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản của bạn!

Trân trọng cảm ơn!